Vzrok za Downov sindrom je genetska napaka – najpogosteje trisomija 21 kromosoma – namesto dveh parov kromosomov, ima oseba z Downovim sindromom tri.

Kdor posameznika sodi na osnovi postavljene diagnoze, lahko spregleda njegove sposobnosti, lepoto in posebnosti. Namesto dveh parov kromosomov, imajo na primer kar tri!

Neskončna ljubezen, dodaten kromosom in mavrica novih doživetij. Drugačnost je odlična priložnost za praznovanje. Danes proslavljamo z našimi pisanimi metulji.

Vesel dan Downovega sindroma!

Skip to content