Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov, za katere posamezniki, ki so v delovnem ali podobnem razmerju z zavezancem (v nadaljevanju: prijavitelj), izvejo v delovnem okolju. Prijavitelj poda prijavo zaupniku pisno ali ustno. Za podajo pisne prijave priporočamo poseben naš obrazec za podajo prijave. Prijavitelj lahko kršitev sporoči zaupniku preko: elektronske pošte: katja.logar.savsek@samostojno-zivljenje.org telefona: 070 437 297 pošte: na naslov zavoda Trpinčeva ulica 41c, s pripisom “Prijava po ZZPri”
Skip to content