Osebne asistence ne more izvajati kdorkoli, ampak izvajalca osebne asistence opredeljuje Zakon o osebni asistenci (ZOA).

Ta je določene spremembe doživel konec oktobra z namenom, izboljšanja in odprave anomalij pri izvajanju osebne asistence v korist uporabnikov. 

V dosedanji praksi se je namreč izkazalo, da so bile v zakonu preveč splošno in nedosledno opredeljene posamezne rešitve, posledično pa je prihajalo do nejasnosti in nepravilnosti pri izvajanju. 

V blogu si bomo ogledali, katere so spremembe zakonodaje glede izvajanja osebne asistence in kdo jo po novem lahko izvaja.

Spremembe zakonodaje o izvajanju osebne asistence

Po spremembah Zakona o osebni asistenci, iz 29. oktobra 2021, v 10. členu (izvajalci osebne asistence) piše, da lahko osebno asistenco izvajajo le humanitarne in invalidske organizacije ter zavodi in društva, ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega in socialnega varstva, osebno asistenco pa bosta lahko izvajala največ dva družinska člana uporabnika.

Organizacije morajo imeti v ta namen podeljen status z zakonom, ki ureja humanitarne ali invalidske organizacije ali pridobljen status delovanja v javnem interesu na področju invalidskega socialnega varstva ali za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva. Izvajalec osebne asistence pridobi status izvajalca osebne asistence z vpisom v register in na podlagi odločbe ministrstva.

 

Pred tem so namreč lahko status izvajalca osebne asistence pridobili tudi samostojni podjetniki posamezniki. 

Druge spremembe v Zakonu o osebni asistenci

Druge spremembe v zakonu, ki se nanašajo na osebno asistenco, so sledeče:

  • nadomeščanje zaposlenih osebnih asistentov, 
  • uvajanje profesionalizacije strokovne komisije za oceno upravičenosti do osebne asistence v okviru Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo,
  • urejanje usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence, 
  • natančneje opredeljevanje razmerja med storitvami osebne asistence in drugimi storitvami.

Kje najdemo izvajalce za osebno asistenco?

Izvajalce osebne asistence najdemo na spletni strani www.gov.si/teme/osebna-asistenca. Izvajalci, ki se nahajajo v registru, so potrjeni s strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.

Družinski član kot izvajalec osebne asistence

V 3. odstavku 11. člena Zakon o osebni asistenci opredeljuje, da se za družinskega člana, ki za polni delovni čas izvaja osebno asistenco, lahko šteje:

  • zakonec ali zunajzakonski partner, partner partnerske zveze ali nesklenjene partnerske zveze,
  • otrok ali otrok osebe iz prejšnje alineje,
  • starš ali starš osebe iz prve alineje tega odstavka,
  • brat ali sestra,
  • vnuk, vnukinja,
  • sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena.

Kako uporabnik izbere izvajalca osebne asistence?

Ko uporabnik prejme odločbo, si izbere izvajalca osebne asistence in ga pokliče ter se dogovorita za srečanje.

Uporabnik naj bo pri izbiri izvajalca osebne asistence pozoren na to, da je le-ta odgovoren, strokoven in etičen. Izbere naj človeka, ki se jim zdi zanimiv in zanesljiv ter se z njim ujame. Z njim bojo namreč preživeli veliko časa. Lahko je to sorodnik ali pa ne, odločitev naj bo povsem prepuščena uporabniku in naj se jo tudi spoštuje. 

Izbira izvajalca osebne asistence namreč ni enostavna, saj ta oseba vstopa v intimni prostor uporabnika. Najdite človeka, ki mu lahko zaupate in se ob njem dobro počutite. Bodite kritični in poslušajte sebe. 

Skip to content